This page in Swedish

Anna L Jonhed

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 301391

Room: L2335

Anna L Jonhed

Research Subject

Research environments

Research Projects

Research Teams

Publications

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Cater [Källström Cater], Å. & Forssell, A. (2014). Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV): relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work, 19 (2), 185-193.

Chapters in books

Jonhed, A. L. & Glatz, T. (2019). Utsatthet för våld inom familjen. In: B. Johansson & Å. Källström, Barns och ungas utsatthet (pp. 21-46). Lund: Studentlitteratur AB.
Källström, Å. & Jonhed, A. L. (2019). Våld i ungas kärleksrelationer. In: Johansson, Björn & Källström, Åsa, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (pp. 63-79). Lund: Studentlitteratur AB.
Jonhed, A. L. (2018). Att bevittna våld i föräldrarelationen - konsekvenser för barn. In: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (pp. 170-178). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. (2018). Barns upplevelser av våld. In: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (pp. 161-169). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. (2018). Föräldrarnas separation och samhällets ansvar. In: Eveliina Sinisalo & Linn Moser Hällen, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik (pp. 179-190). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. & Bennich, M. (2018). Samverkansrelationer mellan socialarbetare och andra yrkesgrupper. In: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (pp. 262-278). Stockholm: Liber.
Jonhed, A. L. , Källström, Å. & Glatz, T. (2018). Utmaningar i relationsbaserat arbete med barn och föräldrar som lever med våld i familjen. In: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete : I gränslandet mellan profession och person (pp. 138-153). . Liber.

Conference papers

Cater, Å. , Forssell, A. , Almqvist, L. & Almqvist, K. (2009). Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt våld i sin familj. Paper presented at Brottsoffermyndighetens viktimologiska forskarkonferens, Stockholm 13 november 2009.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Manuscripts

Reports

Jonhed, A. L. (2016). Utvärdering av Barnahus Skaraborg: Samverkan över kommun- och myndighetsgränser. Örebro Universitet (Working Papers and Reports 6).
Broberg, A. , Almqvist, L. , Axberg, U. , Grip, K. , Almqvist, K. , Sharifi, U. , Cater, Å. , Forssell, A. & et al. (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.