This page in Swedish

Daniel Alsarve

Title: Adjunct Senior Lecturer, Researcher School/office: School of Health Sciences

Email:

Phone: +46 19 301019

Room: G2142

Daniel Alsarve

About Daniel Alsarve

Daniel Alsarve finished his dissertation in 2014 and teaches in history and education. His research interest is focused on democracy and gender issues in sport. Since August 2014 he works with a the three-year project on young masculinities and sport.

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Alsarve, D. , Jakobsson, J. & Helgesson, J. (2017). Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”. Scandinavian Sport Studies Forum, 8, 197-219.
Alsarve [Arvidsson], D. (2004). Män till sjöss: en studie av manligheter och yrkesidentiteter bland svenska sjömän. Socialhistoria i Linköping, 18 (1).

Articles, book reviews

Chapters in books

Arvidsson [Alsarve], D. (2009). Fältbegrepp som kritik över källkritiken. In: Christer Ahlberger, Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (pp. 24-32). Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Conference papers

Alsarve, D. (2018). Sport and its potential as a violent preventive arena. In: World Congress of Sociology of Sport ISSA 2018 ABSTRACTS. Paper presented at 2018 World Congress of Sociology of Sport (ISSA 2018), Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018 (pp. 48-48).
Alsarve, D. , Wallin, S. & Bergvall Virtanen, P. (2016). Managing Progression: Örebro Sports County´s Efforts to Reduce Gender Gap and Increase Gender Equality. In: Håkan Larsson, SVEBI 2016. Paper presented at SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Örebro, Sweden, 16-17 November, 2016.
Alsarve, D. (2016). The Art of Being Big, Strong and Full of Power: Swedish Combat Sports, Norms and Gender from the 1990s up until today. In: 9th Meeting of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport 24th-26th November 2016, Bochum, Germany. Paper presented at 9th Meeting of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport, Bochum, Germany, 24th-26th November 2016.
Alsarve, D. (2015). A repertoire of possibilities: visualized masculinities in a Swedish sportsclub 1908-09. In: Radmann, A., Hedenborg, S., Tsolakidis, E., Book of abstracts. Paper presented at 20th Annual Congress of the European College of Sport Science, Malmö, Sweden, June 24-27, 2015 (pp. 280-280). European College of Sport Science.
Alsarve, D. (2015). Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i idrottens ledarskapslitteratur. In: Håkan Larsson och Marie Öhman, Program SVEBI 2015. Paper presented at Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI 2015), Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, November 11-12, 2015. Växjö: Linnéuniversitet.
Alsarve, D. (2015). In The Name of Democracy: Varieties and continuities of associative sports masculinities at club level during the 20th century. Paper presented at 8th Meeting of Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport, Basel, Switzerland, November 26-28, 2015.
Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. In: European College of Sport Science (ECSS). Paper presented at European College of Sport Science (ECSS)20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. In: Svenska historikermötet, 2014. Paper presented at Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
Arvidsson, D. (2008). Fältbegrepp som historisk metod. In: Skönlitteratur som historisk källa 1800-2000. Historiska institutionen, Göteborgs universitet:
Arvidsson, D. (2007). Sports for society or sports for stars?. Paper presented at Sport in a Global World - Past, Present and Future, Copenhagen, Denmark, July 31 - August 5, 2007.

Doctoral theses, monographs

Alsarve [Arvidsson], D. (2014). I ständig strävan efter framgång?: föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.