This page in English

Daniel Alsarve

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: G2142

Daniel Alsarve

Om Daniel Alsarve

Om Daniel Alsarve

Daniel Alsarve är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia och doktor i historia. Alsarve arbetar som sakkunnig i jämställdhet på RF-SISU Örebro län och ingick i arbetsgruppen bakom www.inkluderandeidrott.se. Sedan 2019 är han anställd som post doc-forskare i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Alsarve föreläser om idrott, jämställdhet, våld, maskulinitetsnormer och historia och arbetade innan forskarutbildningen som lärare i grundskolan.

Forskning

Alsarves forskningsintresse riktas främst mot frågor som rör idrott, genus, våld, demokrati och makt från tidigt 1900-tal och framåt. I projektet ”Ishockey i förändring: Maskulinitetsideal och våldsnormer i svensk hockey ca 1965 till idag” ställs frågor om vilka maskulinitetsideal som uppmuntrats och bekräftats i svensk hockey och hur sådana förändrats över tid. Ett särskilt fokus läggs också på vilka våldsnormer, i vid bemärkelse, som kan identifieras och hur dessa eventuellt förändras över tid. Projektet löper från 1 februari 2019 till december 2022 och finansieras av Centrum för idrottsforskning.

Daniel Alsarve deltar också i projektet Utbildning för hållbart sport management med syfte att utveckla en utbildning baserad på kompetens.

Undervisning

Alsarve har tidigare undervisat på olika nivåer inom historie- och pedagogikämnet kopplat till olika lärarprogram men också på fristående kurser. I nuläget består undervisningen huvudsakligen av uppsatshandledning på kandidat- och magisternivå i idrottsvetenskap  och från hösten 2021 även undervisning i det nya Sport Managementprogrammet.

Samarbeten och uppdrag

Alsarve är redaktör för Idrott, historia och samhälle och är sedan 2019 ledamot i Svenska idrottshistoriska föreningen. Alsarve ingår i forskningsmiljön ReSHAPE , CVS  och driver tillsammans med Zara Saeidzadeh och Sam de Boise forskningsgruppen Critical Studies on Men and Masculinities.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Alsarve, D. , Jakobsson, J. & Helgesson, J. (2017). Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”. Scandinavian Sport Studies Forum, 8, 197-219.
Alsarve [Arvidsson], D. (2004). Män till sjöss: en studie av manligheter och yrkesidentiteter bland svenska sjömän. Socialhistoria i Linköping, 18 (1).

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Alsarve [Arvidsson], D. (2014). I ständig strävan efter framgång?: föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Arvidsson [Alsarve], D. (2009). Fältbegrepp som kritik över källkritiken. I: Christer Ahlberger, Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (ss. 24-32). Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Konferensbidrag

Alsarve, D. (2019). Is There a Need for a Violence Prevention Programme in Ice Hockey?. I: Breitbarth, Tim, Bodet, Guillaume, Fernández Luna, Álvaro, Burillo Naranjo, Pablo & Bielons, Gerardo, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid The 27th European Sport Management Conference: Connecting Sport Practice & Science, Seville, Spain, 3-6 September, 2091 (ss. 776-777). Seville: EASM.
Alsarve, D. (2018). Sport and its potential as a violent preventive arena. I: World Congress of Sociology of Sport ISSA 2018 ABSTRACTS. Konferensbidrag vid 2018 World Congress of Sociology of Sport (ISSA 2018), Lausanne, Switzerland, June 5-8, 2018 (ss. 48-48).
Alsarve, D. , Wallin, S. & Bergvall Virtanen, P. (2016). Managing Progression: Örebro Sports County's Efforts to Reduce Gender Gap and Increase Gender Equality. I: Håkan Larsson, SVEBI 2016. Konferensbidrag vid SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Örebro, Sweden, 16-17 November, 2016.
Alsarve, D. (2016). The Art of Being Big, Strong and Full of Power: Swedish Combat Sports, Norms and Gender from the 1990s up until today. I: 9th Meeting of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport 24th-26th November 2016, Bochum, Germany. Konferensbidrag vid 9th Meeting of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport, Bochum, Germany, 24th-26th November 2016.
Alsarve, D. (2015). A repertoire of possibilities: visualized masculinities in a Swedish sportsclub 1908-09. I: Radmann, A., Hedenborg, S., Tsolakidis, E., Book of abstracts. Konferensbidrag vid 20th Annual Congress of the European College of Sport Science, Malmö, Sweden, June 24-27, 2015 (ss. 280-280). European College of Sport Science.
Alsarve, D. (2015). Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i idrottens ledarskapslitteratur. I: Håkan Larsson och Marie Öhman, Program SVEBI 2015. Konferensbidrag vid Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI 2015), Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, November 11-12, 2015. Växjö: Linnéuniversitet.
Alsarve, D. (2015). In The Name of Democracy: Varieties and continuities of associative sports masculinities at club level during the 20th century. Konferensbidrag vid 8th Meeting of Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport, Basel, Switzerland, November 26-28, 2015.
Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. I: European College of Sport Science (ECSS). Konferensbidrag vid European College of Sport Science (ECSS)20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. I: Svenska historikermötet, 2014. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
Arvidsson, D. (2008). Fältbegrepp som historisk metod. I: Skönlitteratur som historisk källa 1800-2000. Historiska institutionen, Göteborgs universitet:
Arvidsson, D. (2007). Sports for society or sports for stars?. Konferensbidrag vid Sport in a Global World - Past, Present and Future, Copenhagen, Denmark, July 31 - August 5, 2007.