Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Daniel Alsarve

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303426

Rum: F2204

Daniel Alsarve

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Daniel Alsarve

Daniel Alsarve undervisar främst i historia och är i botten utbildad gymnasielärare i svenska och historia. Forskningsintresset riktar sig mot demokrati- och genusfrågor inom idrotten. Leder sedan augusti 2014 det treåriga projektet ”Unga satsar jämt – ett projekt om maskulinitet och idrott” finansierat av Allmänna arvsfonden med placering på Örebro Läns Idrottsförbund. Alsarve skriver också om idrott på Idrottsforum.

Läs mer på Idrottsforums hemsida.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Alsarve [Arvidsson], D. (2004). Män till sjöss: en studie av manligheter och yrkesidentiteter bland svenska sjömän. Socialhistoria i Linköping, 18 (1).

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Alsarve [Arvidsson], D. (2014). I ständig strävan efter framgång?: föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Arvidsson [Alsarve], D. (2009). Fältbegrepp som kritik över källkritiken. I: Christer Ahlberger, Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (ss. 24-32). Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Konferensbidrag

Alsarve, D. , Wallin, S. & Bergvall Virtanen, P. (2016). Managing Progression: Örebro Sports County´s Efforts to Reduce Gender Gap and Increase Gender Equality. I: Håkan Larsson, SVEBI 2016. Konferensbidrag vid SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning), Örebro, Sweden, 16-17 November, 2016.
Alsarve, D. (2016). The Art of Being Big, Strong and Full of Power: Swedish Combat Sports, Norms and Gender from the 1990s up until today. I: 9th Meeting of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport 24th-26th November 2016, Bochum, Germany. Konferensbidrag vid 9th Meeting of the Transnational Working Group for the Study of Gender and Sport, Bochum, Germany, 24th-26th November 2016.
Alsarve, D. (2015). Föreställningar om maskuliniteter och feminiteter i idrottens ledarskapslitteratur. I: Håkan Larsson och Marie Öhman, Program SVEBI 2015. Konferensbidrag vid Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI 2015), Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden, November 11-12, 2015. Växjö: Linnéuniversitet.
Alsarve, D. (2015). In The Name of Democracy: Varieties and continuities of associative sports masculinities at club level during the 20th century. Konferensbidrag vid 8th Meeting of Transnational Scholars for the Study of Gender and Sport, Basel, Switzerland, November 26-28, 2015.
Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. I: European College of Sport Science (ECSS). Konferensbidrag vid European College of Sport Science (ECSS)20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
Alsarve, D. (2015). A repertoire of possibilities: visualized masculinities in a Swedish sportsclub 1908-09. I: Radmann, A., Hedenborg, S., Tsolakidis, E., Book of abstracts. Konferensbidrag vid 20th Annual Congress of the European College of Sport Science, Malmö, Sweden, June 24-27, 2015 (ss. 280-280). European College of Sport Science.
Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. I: Svenska historikermötet, 2014. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
Arvidsson, D. (2008). Fältbegrepp som historisk metod. I: Skönlitteratur som historisk källa 1800-2000. Historiska institutionen, Göteborgs universitet:
Arvidsson, D. (2007). Sports for society or sports for stars?. Konferensbidrag vid Sport in a Global World - Past, Present and Future, Copenhagen, Denmark, July 31 - August 5, 2007.