This page in English

Daniel Alsarve

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZGFuaWVsLmFsc2FydmU7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: G2142

Daniel Alsarve

Om Daniel Alsarve

Om Daniel Alsarve

Daniel Alsarve är docent i idrottsvetenskap, doktor i historia och legitimerad gymnasielärare i svenska och historia . Alsarve arbetar som sakkunnig i jämställdhet på RF-SISU Örebro län och ingick i arbetsgruppen bakom Inkluderande idrott. Sedan 2019 är han anställd som post doc-forskare i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Alsarve föreläser om idrott, jämställdhet, våld, maskulinitetsnormer och historia och arbetade innan forskarutbildningen som lärare i grundskolan.

Forskning

Alsarves forskningsintresse riktas främst mot frågor som rör idrott, genus, våld, demokrati och makt från tidigt 1900-tal och framåt. I projektet ”Ishockey i förändring: Maskulinitetsideal och våldsnormer i svensk hockey ca 1965 till idag” ställs frågor om vilka maskulinitetsideal som uppmuntrats och bekräftats i svensk hockey och hur sådana förändrats över tid. Ett särskilt fokus läggs också på vilka våldsnormer, i vid bemärkelse, som kan identifieras och hur dessa eventuellt förändras över tid. Projektet löper från 1 februari 2019 till december 2022 och finansieras av Centrum för idrottsforskning.

Daniel Alsarve deltar också i projektet Utbildning för hållbart sport management med syfte att utveckla en utbildning baserad på kompetens.

Undervisning

Alsarve har tidigare undervisat på olika nivåer inom historie- och pedagogikämnet kopplat till olika lärarprogram men också på fristående kurser. I nuläget består undervisningen huvudsakligen av uppsatshandledning på kandidat- och magisternivå i idrottsvetenskap  och från hösten 2021 även undervisning i det nya Sport Managementprogrammet.

Samarbeten och uppdrag

Alsarve är redaktör för Idrott, historia och samhälle och är sedan 2019 ledamot i Svenska idrottshistoriska föreningen. Alsarve ingår i forskningsmiljön ReSHAPE , CVS  och driver tillsammans med Zara Saeidzadeh och Sam de Boise forskningsgruppen Critical Studies on Men and Masculinities.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter