This page in Swedish

Emma Ohlsson-Nevo

Title: Affiliated Researcher School/office: School of Health Sciences

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: -

Research subject

About Emma Ohlsson-Nevo

Bakgrund

Emma Ohlsson-Nevo är legitimerad sjuksköterska (1989) med vidarutbildning i akut och olycksfallsvård (1996) och medicine doktor i omvårdnad (2013). Sedan mars 2014 anställd som klinisk lektor, ett 3-årigt förordnande med tredelad tjänst som omfattar forskning, klinisk arbete på kirurgkliniken och undervisning vid Örebro universitet.

Emma disputerade vid Örebro Universitet med avhandlingen “Colorectal cancer, patients and next of kin´s experiences and the effects of a a psychoeducational program”.

Undervisning

Handleder uppsatser på grund och avanserad nivå. Deltar som seminarieledare och föreläsare i kurser inom sjuksköterskeprogrammet.

Nuvarande forskning

Projektledare för befolkningsstudien för fastställande av normvärden av livskvalitetinstrumenten RAND, WHODAS och rapporterad socialt stigma i Örebroregionen.

Projektledare för forskningsprojektet ”Hänvisning till annan vårdnivå”.-En prehospital paientsäkerhetsstudie

Del i forskargruppen ”Fysisk aktivitet och stillasittande efter obecitaskirurgi” vid Universitetssjukhusets forskningcentrum (UFC)”.

Forskningen omfattar både kvalitativa och kvantitativa, randomiserade metoder.

Publications

Articles in journals |  Conference papers |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts | 

Articles in journals

Möllerberg, M. , Langegård, U. , Ohlsson Nevo, E. , Fransson, P. , Johansson, B. , Ahlberg, K. & Sjövall, K. (2020). Managing an altered social context-Patients experiences of staying away from home while undergoing proton beam therapy. Nursing Open.
Ohlsson Nevo, E. , Furberg, M. , Giørtz, M. , Johansson, B. , Kristensen, I. , Kunni, K. , Langegård, U. , Lysemose Poulsen, R. & et al. (2020). Patients' perspective in the context of proton beam therapy: summary of a Nordic workshop. Acta Oncologica.
Langegård, U. , Ahlberg, K. , Björk-Eriksson, T. , Fransson, P. , Johansson, B. , Ohlsson Nevo, E. , Witt-Nyström, P. & Sjövall, K. (2020). The Art of Living With Symptoms: A Qualitative Study Among Patients With Primary Brain Tumors Receiving Proton Beam Therapy. Cancer Nursing, 43 (2), E79-E86.
Ohlsson Nevo, E. , Alkebro, I. & Ahlgren, J. (2019). Cancer patients' interest in participating in cancer rehabilitation. Acta Oncologica, 58 (12), 1676-1683.
Langegård, U. , Ahlberg, K. , Fransson, P. , Johansson, B. , Sjövall, K. , Björk-Eriksson, T. & Ohlsson Nevo, E. (2019). Evaluation of quality of care in relation to health-related quality of life of patients diagnosed with brain tumor: a novel clinic for proton beam therapy. Supportive Care in Cancer, 27 (7), 2679-2691.
Langegard, U. , Johansson, B. , Björk-Eriksson, T. , Fransson, P. , Ohlsson Nevo, E. , Sjövall, K. & Ahlberg, K. (2019). Symptom Clusters in Patients With Brain Tumors Undergoing Proton Beam Therapy. Oncology Nursing Forum, 46 (3), 349-363.
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Andersson-Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2019). The ambulance nurse experiences of non-conveying patients. Journal of Clinical Nursing, 28 (1-2), 235-244.
Ohlsson Nevo, E. , Andershed, B. & Nilsson, U. (2017). Psycho-educational intervention on mood in patients suffering from colorectal and anal cancer: A randomized controlled trial. Nordic journal of nursing research, 37 (3), 135-142.
Ohlsson-Nevo, E. , Andershed, B. , Nilsson, U. G. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Finding a wider horizon: experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program. European Journal of Oncology Nursing, 17 (3), 324-330.
Ohlsson-Nevo, E. , Andershed, B. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2012). Life is back to normal and yet not: partners' and patient's experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 555-563.

Conference papers

Norén, P. , Möller, M. , Karlsson, J. & Ohlsson Nevo, E. (2020). Tests of scaling assumptions and reference data for the Swedish RAND-36: the Mid-Swed Health Survey. Paper presented at 4th Nordic Conference in Nursing Research, Copenhagen, Denmark, October 12-14, 2020 (Conference postponed).
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2018). Ambulance nurses experiences of non-conveying patients to another level of care. Paper presented at Forskningens och utvecklingens dag 2018, Örebro, Sweden, 12 April, 2018.
Ohlsson Nevo, E. , Alkebro, I. & Ahlgren, J. (2018). Cancer Patients Interest in Participating in Cancer Rehabilitation: A Postal Survey. Paper presented at MASCC/ISOO: Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Vienna, Austria, 28-30 June, 2018.
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2018). Hänvisning till annan vårdnivå: En prehospital patientsäkerhetsstudie. Paper presented at FLISA 2018, Örebro, Sweden, 2-4 October, 2018.
Ohlsson Nevo, E. & Karlsson, J. (2018). Impact of health-related stigma on psychosocial functioning in the general population: construct validity of the Stigma-related Social Problems scale. Paper presented at Nordic Conference in Nursing Research: Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Ohlsson Nevo, E. , Andersson, G. & Nilsing Strid, E. (2018). Nurses’ perceptions of hospitalized patients’ need for progressed physical activity: a focus group study. Paper presented at Nordic Conference in Nursing Research: Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2018). The ambulance nurse experinces of non-conveying patients. Paper presented at FLISA 2018, Örebro, Sweden, 2-4 October, 2018.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Ohlsson-Nevo, E. (2013). Colorectal cancer: patients’ and next-of-kin’s experiences and the effects of a psycho-educational program. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Örebro: Örebro universitet.

Manuscripts