This page in English

Emma Ohlsson-Nevo

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Emma Ohlsson-Nevo
Forskningsämne

Om Emma Ohlsson-Nevo

Bakgrund 

Emma Ohlsson-Nevo är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska i akut och olycksfall , medicine doktor och docent i  omvårdnad.
Den primära anställningen är på kirurgkliniken vid Region Örebro län med ett förordnande som cancersamordnare för Region Örebro län samt processledare för vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering vid Regionalt cancercentrum Mellansverige. Hon är medlem av teamet som skriver Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Forskningen bedrivs vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, där Emma är forskningshandledare.

Emma disputerade 2013vid Örebro Universitet med avhandlingen “Colorectal cancer, patients and next of kin's experiences and the effects of a psychoeducational program”.

Undervisning

Emma handleder doktorander. 

Nuvarande forskning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript