This page in English

Emma Ohlsson-Nevo

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Emma Ohlsson-Nevo
Forskningsämne

Om Emma Ohlsson-Nevo

Bakgrund 

Emma Ohlsson-Nevo är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska i akut och olycksfall , medicine doktor och docent i  omvårdnad.
Den primära anställningen är på kirurgkliniken vid Region Örebro län med ett förordnande som cancersamordnare för Region Örebro län samt processledare för vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering vid Regionalt cancercentrum Mellansverige. Hon är medlem av teamet som skriver Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Forskningen bedrivs vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, där Emma är forskningshandledare.

Emma disputerade vid Örebro Universitet med avhandlingen “Colorectal cancer, patients and next of kin's experiences and the effects of a psychoeducational program”.

Undervisning

Emma handleder doktorander och magisterstuderande inom akutsjukvård och onkologisk omvårdnad.

Nuvarande forskning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Ohlsson Nevo, E. , Furberg, M. , Giørtz, M. , Johansson, B. , Kristensen, I. , Kunni, K. , Langegård, U. , Lysemose Poulsen, R. & et al. (2020). Patients' perspective in the context of proton beam therapy: summary of a Nordic workshop. Acta Oncologica, 59 (10), 1139-1144.
Langegård, U. , Ahlberg, K. , Björk-Eriksson, T. , Fransson, P. , Johansson, B. , Ohlsson Nevo, E. , Witt-Nyström, P. & Sjövall, K. (2020). The Art of Living With Symptoms: A Qualitative Study Among Patients With Primary Brain Tumors Receiving Proton Beam Therapy. Cancer Nursing, 43 (2), E79-E86.
Langegard, U. , Johansson, B. , Björk-Eriksson, T. , Fransson, P. , Ohlsson Nevo, E. , Sjövall, K. & Ahlberg, K. (2019). Symptom Clusters in Patients With Brain Tumors Undergoing Proton Beam Therapy. Oncology Nursing Forum, 46 (3), 349-363.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ohlsson-Nevo, E. (2013). Colorectal cancer: patients’ and next-of-kin’s experiences and the effects of a psycho-educational program. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Manuskript

Höglund, E. S. , Andersson-Hagiwara, M. , Möller, M. H. , Ohlsson-Nevo, E. & Schröder, A. Am I ill enough? : Experiences of patients non-conveyed by an ambulance service.
Höglund, E. , Schröder, A. , Andersson-Hagiwara, M. , Möller, M. & Ohlsson-Nevo, E. Outcomes in patients not conveyed by emergency medical services (EMS) : A one-year prospective study.