This page in English

Emma Ohlsson-Nevo

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Emma Ohlsson-Nevo

Forskningsämne

Om Emma Ohlsson-Nevo

Bakgrund 

Emma Ohlsson-Nevo är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska i akut och olycksfall , medicine doktor och docent i  omvårdnad.
Den primära anställningen är på kirurgkliniken vid Region Örebro län med ett förordnande som cancersamordnare för Region Örebro län samt processledare för vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering vid Regionalt cancercentrum Mellansverige. Hon är medlem av teamet som skriver Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Forskningen bedrivs vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, där Emma är forskningshandledare.

Emma disputerade vid Örebro Universitet med avhandlingen “Colorectal cancer, patients and next of kin's experiences and the effects of a psychoeducational program”.

Undervisning

Emma handleder doktorander och magisterstuderande inom akutsjukvård och onkologisk omvårdnad.

Nuvarande forskning

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Möllerberg, M. , Langegård, U. , Johansson, B. , Ohlsson Nevo, E. , Fransson, P. , Ahlberg, K. , Witt-Nyström, P. & Sjövall, K. (2021). Evaluation of skin reactions during proton beam radiotherapy: Patient-reported versus clinician-reported. Technical innovations & patient support in radiation oncology, 19, 11-17.
Langegård, U. , Fransson, P. , Bjork-Eriksson, T. , Johansson, B. , Ohlsson Nevo, E. , Sjövall, K. & Ahlberg, K. (2021). Health-related quality of life in patients with primary brain tumors during and three months after treatment with proton beam therapy. Technical innovations & patient support in radiation oncology, 17, 5-17.
Ohlsson Nevo, E. , Hiyoshi, A. , Norén, P. , Möller, M. & Karlsson, J. (2021). The Swedish RAND-36: psychometric characteristics and reference data from the Mid-Swed Health Survey. Journal of patient-reported outcomes, 5 (1).
Möllerberg, M. , Langegård, U. , Ohlsson Nevo, E. , Fransson, P. , Johansson, B. , Ahlberg, K. & Sjövall, K. (2020). Managing an altered social context-Patients experiences of staying away from home while undergoing proton beam therapy. Nursing Open, 7 (4), 1157-1163.
Ohlsson Nevo, E. , Furberg, M. , Giørtz, M. , Johansson, B. , Kristensen, I. , Kunni, K. , Langegård, U. , Lysemose Poulsen, R. & et al. (2020). Patients' perspective in the context of proton beam therapy: summary of a Nordic workshop. Acta Oncologica, 59 (10), 1139-1144.
Langegård, U. , Ahlberg, K. , Björk-Eriksson, T. , Fransson, P. , Johansson, B. , Ohlsson Nevo, E. , Witt-Nyström, P. & Sjövall, K. (2020). The Art of Living With Symptoms: A Qualitative Study Among Patients With Primary Brain Tumors Receiving Proton Beam Therapy. Cancer Nursing, 43 (2), E79-E86.
Ohlsson Nevo, E. , Alkebro, I. & Ahlgren, J. (2019). Cancer patients' interest in participating in cancer rehabilitation. Acta Oncologica, 58 (12), 1676-1683.
Langegård, U. , Ahlberg, K. , Fransson, P. , Johansson, B. , Sjövall, K. , Björk-Eriksson, T. & Ohlsson Nevo, E. (2019). Evaluation of quality of care in relation to health-related quality of life of patients diagnosed with brain tumor: a novel clinic for proton beam therapy. Supportive Care in Cancer, 27 (7), 2679-2691.
Langegard, U. , Johansson, B. , Björk-Eriksson, T. , Fransson, P. , Ohlsson Nevo, E. , Sjövall, K. & Ahlberg, K. (2019). Symptom Clusters in Patients With Brain Tumors Undergoing Proton Beam Therapy. Oncology Nursing Forum, 46 (3), 349-363.
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Andersson-Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2019). The ambulance nurse experiences of non-conveying patients. Journal of Clinical Nursing, 28 (1-2), 235-244.
Ohlsson Nevo, E. , Andershed, B. & Nilsson, U. (2017). Psycho-educational intervention on mood in patients suffering from colorectal and anal cancer: A randomized controlled trial. Nordic journal of nursing research, 37 (3), 135-142.
Ohlsson-Nevo, E. , Andershed, B. , Nilsson, U. G. & Anderzen-Carlsson, A. (2013). Finding a wider horizon: experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program. European Journal of Oncology Nursing, 17 (3), 324-330.
Ohlsson-Nevo, E. , Andershed, B. , Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2012). Life is back to normal and yet not: partners' and patient's experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 555-563.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ohlsson-Nevo, E. (2013). Colorectal cancer: patients’ and next-of-kin’s experiences and the effects of a psycho-educational program. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Norén, P. , Möller, M. , Karlsson, J. & Ohlsson Nevo, E. (2020). Tests of scaling assumptions and reference data for the Swedish RAND-36: the Mid-Swed Health Survey. Konferensbidrag vid 4th Nordic Conference in Nursing Research, Copenhagen, Denmark, October 12-14, 2020 (Conference postponed).
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2018). Ambulance nurses experiences of non-conveying patients to another level of care. Konferensbidrag vid Forskningens och utvecklingens dag 2018, Örebro, Sweden, 12 April, 2018.
Ohlsson Nevo, E. , Alkebro, I. & Ahlgren, J. (2018). Cancer Patients Interest in Participating in Cancer Rehabilitation: A Postal Survey. Konferensbidrag vid MASCC/ISOO: Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Vienna, Austria, 28-30 June, 2018.
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2018). Hänvisning till annan vårdnivå: En prehospital patientsäkerhetsstudie. Konferensbidrag vid FLISA 2018, Örebro, Sweden, 2-4 October, 2018.
Ohlsson Nevo, E. & Karlsson, J. (2018). Impact of health-related stigma on psychosocial functioning in the general population: construct validity of the Stigma-related Social Problems scale. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research: Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Ohlsson Nevo, E. , Andersson, G. & Nilsing Strid, E. (2018). Nurses’ perceptions of hospitalized patients’ need for progressed physical activity: a focus group study. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research: Methods and Networks for the future, Oslo, Norway, 13-15 June, 2018.
Höglund, E. , Schröder, A. , Möller, M. , Hagiwara, M. & Ohlsson Nevo, E. (2018). The ambulance nurse experiences of non-conveying patients. Konferensbidrag vid FLISA 2018, Örebro, Sweden, 2-4 October, 2018.

Manuskript