This page in Swedish

Jimmy Engren

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 302194

Room: F3160

Jimmy Engren
Research subject

Research projects

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Chapters in books |  Licentiate theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Engren, J. (2009). Skandinaviska socialister i Two Harbors, Minnesota: arbetarklasskultur och lokalpolitik före första världskriget. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 33 (1-2), 4-11.

Articles, book reviews

Chapters in books

Engren, J. (2010). Ahr ju in nihd öv äsörväntgörl: svenska hembiträden i de amerikanska källorna. In: L. Berggren, M.; Greiff, J.; Johansson, J.; Svanberg, J.; Thor, M., Samhällshistoria i fokus: en festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur (pp. 317-332). Malmö: Big Bad Books.
Engren, J. (2008). Den unika individen eller det generella skeendet?: argument för förnyelse av den historiska biografin, utifrån en svensk-chilensk fallstudie. In: Svante Lundberg & Ellinor Platzer, Efterfrågad arbetskraft: Årsbok 2008 för forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet. Växjö: Växjö University Press.
Engren, J. (2002). Svenskarna och de andra: svensk-amerikanska attityder till irländare i Minnesota vid 1880-talets början. In: Lars Olsson & Sune Åkerman, Hembygden & världen: festskrift till Ulf Beijbom (pp. 345-356). Växjö: Svenska Emigrantinstitutet.

Licentiate theses, monographs

Reports