This page in English

Jimmy Engren

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: amltbXkuZW5ncmVuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302194

Rum: F3160

Jimmy Engren

Om Jimmy Engren

Jimmy Engren är filosofie doktor och universitetslektor i historia med särskilt intresse för nordamerikansk och europeisk migrations- och arbetslivshistoria under 1800- och 1900-talen. Han har varit verksam vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet där han disputerade 2007 och vid Luleå tekniska universitet där han var anställd som lektor i historia. Utöver anställningar som forskare och lärare har han bland annat ansvarat för utställningsproduktion vid Utvandrarnas hus i Växjö.

Forskning
Jimmy Engrens forskning har huvudsakligen behandlat migration, kulturmöten och arbetsliv under 1800- och 1900-talen utifrån frågor om klass, genus och etnicitet. Engren disputerade på en avhandling om svenska stadslevande migranters amerikanisering och svenska migranters relationer till andra etniska grupper i USA i början av 1900-talet. Efter avhandlingen har han publicerat artiklar som har behandlat migrationshistoria med fokus på Nordamerika och Nya Zeeland, den historiska biografin som genre, historiedidaktik samt landsbygden som problem i svensk film.

Undervisning
Han undervisar på kronologiska översiktskurser, uppsatskurser inom lärarutbildningen, kurser i historiedidaktik och på tematiska kurser med inriktning mot bland annat migration.

Uppdrag
Engren är programansvarig för ämneslärarprogrammet. Han är också universitetets representant i styrelsen för Arkivcentrum Örebro och ledamot i styrelsen för Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Licentiatavhandlingar

Rapporter