This page in English

Jimmy Engren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302194

Rum: F3160

Jimmy Engren
Forskningsämne

Om Jimmy Engren

Jimmy Engren är filosofie doktor och universitetslektor i historia med särskilt intresse för nordamerikansk och europeisk migrations- och arbetslivshistoria under 1800- och 1900-talen. Han har varit verksam vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet där han disputerade 2007 och vid Luleå tekniska universitet där han var anställd som lektor i historia. Utöver anställningar som forskare och lärare har han bland annat ansvarat för utställningsproduktion vid Utvandrarnas hus i Växjö.

Forskning
Jimmy Engrens forskning har huvudsakligen behandlat migration, kulturmöten och arbetsliv under 1800- och 1900-talen utifrån frågor om klass, genus och etnicitet. Engren disputerade på en avhandling om svenska stadslevande migranters amerikanisering och svenska migranters relationer till andra etniska grupper i USA i början av 1900-talet. Efter avhandlingen har han publicerat artiklar som har behandlat migrationshistoria med fokus på Nordamerika och Nya Zeeland, den historiska biografin som genre, historiedidaktik samt landsbygden som problem i svensk film.

Undervisning
Han undervisar på kronologiska översiktskurser, uppsatskurser inom lärarutbildningen, kurser i historiedidaktik och på tematiska kurser med inriktning mot bland annat migration.

Uppdrag
Engren är för närvarande enhetschef för humaniora. Han är också universitetets representant i styrelsen för Arkivcentrum Örebro.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Engren, J. (2009). Skandinaviska socialister i Two Harbors, Minnesota: arbetarklasskultur och lokalpolitik före första världskriget. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 33 (1-2), 4-11.

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Horgby, B. , Ericsson, C. & Engren, J. (2021). Centrum och periferi - Landsbygden som problem i några svenska filmer. I: Björn Horgby; Cecilia Trenter, I folkets namn: högerpopulism på film (ss. 102-132). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Engren, J. (2017). Maorifolkets religiösa förställningar i undervisningen: Religionshistoria och myter som utgångspunkt för undervisning om en minoritetskultur. I: Emma Hall; Bodil Liljefors Persson, Ursprungsfolkens religioner: perspektiv på kontinuitet och förändring. Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap.
Engren, J. (2010). Ahr ju in nihd öv äsörväntgörl: svenska hembiträden i de amerikanska källorna. I: L. Berggren, M.; Greiff, J.; Johansson, J.; Svanberg, J.; Thor, M., Samhällshistoria i fokus: en festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur (ss. 317-332). Malmö: Big Bad Books.
Engren, J. (2008). Den unika individen eller det generella skeendet?: argument för förnyelse av den historiska biografin, utifrån en svensk-chilensk fallstudie. I: Svante Lundberg & Ellinor Platzer, Efterfrågad arbetskraft: Årsbok 2008 för forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid Växjö universitet. Växjö: Växjö University Press.
Engren, J. (2002). Svenskarna och de andra: svensk-amerikanska attityder till irländare i Minnesota vid 1880-talets början. I: Lars Olsson & Sune Åkerman, Hembygden & världen: festskrift till Ulf Beijbom (ss. 345-356). Växjö: Svenska Emigrantinstitutet.

Licentiatavhandlingar

Rapporter