This page in Swedish

Karin Allard

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303827

Room: F3231

Karin Allard

About Karin Allard

Information only in Swedish.

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Other | 

Articles in journals

Takala, M. , Nordmark, M. & Allard, K. (2019). University Curriculum in Special Teacher Education in Finland and Sweden. Nordic Journal of Comparative and International Education, 3 (2), 20-36.
Allard, K. & Chen Pichler, D. (2018). Multi-modal visually-oriented translanguaging among Deaf signers. Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts, 4 (3), 384-404.
Torpsten, A. , Warren, A. R. , Straszer, B. , Lindahl, C. , Siekkinen, F. , Svensson, G. , Rosén, J. , Allard, K. & et al. (2016). Transspråkande: en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik. Lisetten (2), 32-33.

Books

Allard, K. & Roos, C. (2016). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning: en systematisk litteraturstudie. Karlstad, Sweden: Karlstad University Press (Karlstad University studies 10).

Chapters in books

Allard, K. (2017). Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer. In: Åsa Wedin, Språklig mångfald i klassrummet (pp. 137-. Stockholm: Lärarförlaget.
Allard, K. & Wedin, Å. (2017). Translanguaging and Social Justice: The Case of Education for Immigrants who are Deaf or Hard of Hearing. In: BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer and Åsa Wedin, New Perspectives on Translanguaging and Education (pp. 90-107). Bristol, UK: Multilingual Matters.
Allard, K. & Wedin, Å. (2013). Skrift i teckenspråkiga skolmiljöer. In: Åsa Wedin och Christina Hedman, Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet (pp. 209-231). Lund: Studentlitteratur AB.

Conference papers

Allard, K. & Pettersson, C. (2020). ULF-projekt: Samverkan för en inkluderande elevhälsa. Paper presented at Regional skolkonferens 2020 - Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, Örebro University, Örebro, Sweden, October 28, 2020.
Allard, K. , Hjortgren, K. & Pettersson, C. (2019). Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om programöverskridande samarbete mellan specialpedagog- och socionomprogrammet vid Örebro universitet kring samverkan, inkludering och elevhälsa. Paper presented at Nationell specialpedagogisk konferens. Samverkan för inkludering - som möjlighet och utmaning, Örebro University, Örebro, Sweden, November 13-14, 2019.
Allard, K. & Pettersson, C. (2019). Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange. Paper presented at Nordic Network on Disability Research (NNDR), 15th Interdisciplinary Conference in Disability Research - Inclusion and Exclusion in the Welfare Society, Copenhagen, Denmark, May 8-10, 2019.
Allard, K. & Chen Pichler, D. (2018). Greatest challenges to implementing translanguaging practices in Swedish and American deaf contexts. Paper presented at Translanguaging: Opportunities and Challenges in a Global World (CCERBAL 2018), Ottawa, Canada, May 3-4, 2018.
Allard, K. , Nordmark, M. & Takala, M. (2017). The Education of Special Educators in Sweden and Finland. Paper presented at 14th Research Conference of the Nordic Network on Disability Research (NNDR 2017), Örebro University, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Allard, K. (2015). Comparison of deaf education in Sweden and the USA from an inclusion perspective. Paper presented at 15th Conference, Deaf Women United (DWU), Herstory: Growing & Evolving, Berkeley, USA, July 15, 2015.
Allard, K. (2015). Multilingual Education in a sign language school environment – To analyse language education from human right perspective. Paper presented at 22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015), Athens, Greece, July 6-9, 2015.
Allard, K. (2015). Newly arrived pupils in Special School for the Deaf and Hard-of-Hearing. Paper presented at Translanguaging - practises, skills and pedagogy, Dalarna University, Falun, April 20-22, 2015.
Bagga-Gupta, S. , Allard, K. , St John, O. & Nordmark, M. (2008). Understanding communication and identities in culturally diverse school settings in present day Sweden: empirical explorations from 3 different language profile schools in present day Sweden. Paper presented at The biennal Earli joint-SIG Social Interaction, Learning and Diversity meeting, Göteborg.
St John, O. & Allard, K. (2007). LISA 21 project poster presentation. Paper presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI 2007), Budapest, Hungary, August 28 - September 1, 2007.

Doctoral theses, monographs

Other

Allard, K. (2018). Att stötta och utveckla ämnesspråk. Stockholm: Skolverket.(Lärportalen)