This page in Swedish

Lars Hultkrantz

Title: Professor Emeritus School/office: Örebro University School of Business

Email:

Phone: +46 19 301416

Room: N4008

Lars Hultkrantz

About Lars Hultkrantz

Courses:  introduction to research education in economics.

Supervising: Martin Nordström, Jean-Phillipe Deschamps-Laporte, Anna Klerby, Sara Olofsson (LU).

Main research interests: Public economics, transportation economics, environmental and resource economics, tourism.

Responsibilities within the university: Member of the advisory group on research

Other commissions of trust: Member of the Expert group in public economics at the Ministry of finance (ESO); Scientific council of The Swedish Agency for Growth Policy Analysis

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Vimefall, E. , Persson, M. , Sara, O. & Hultkrantz, L. (2021). Is prevention of suicide worth less? A comparison of the value per statistical life. European Journal of Health Economics.
Österholm, P. , Hultkrantz, L. & Kärnä, A. (2020). De stora kostnaderna för äldre ligger framför oss. Svenska dagbladet (January 23).
Nystrand, C. , Hultkrantz, L. , Vimefall, E. & Feldman, I. (2020). Economic Return on Investment of Parent Training Programmes for the Prevention of Child Externalising Behaviour Problems. Administration and Policy in Mental Health, 47 (2), 300-315.
Hultkrantz, L. (2020). Skogspolitikens långa vågor. Ekonomisk Debatt, 48 (1), 64-66.
Ackum, S. , Borg, T. , Braunerhjelm, P. , Calmfors, L. , Eklund, K. , Hansson, Å. , Hultkrantz, L. , Loutfi, A. & et al. (2020). Vi tar fram en handfast plan för en omstart av Sverige. Dagens Nyheter (27 april).
Hultkrantz, L. (2020). Värdet av ett statistiskt liv och Covid-19. Ekonomisk Debatt, 48 (8), 46-54.
Olofsson, S. , Gerdtham, U. G. , Hultkrantz, L. & Persson, U. (2019). Dread and Risk Elimination Premium for the Value of a Statistical Life. Risk Analysis, 39 (11), 2391-2407.
Bratt-Börjesson, M. , Flam, H. , Hassler, J. , Hultkrantz, L. , Kågeson, P. & Nilsson, J. (2019). KD:s nej till höghastighetståg var ett samhällsekonomiskt välgrundat beslut. Dagens Nyheter.
Bratt-Börjesson, M. , Flam, H. , Hassler, J. , Hultkrantz, L. , Kågeson, P. & Nilsson, J. (2019). KD:s riksting bör nödbromsa stödet för höghastighetståg. Dagens nyheter.
Olofsson, S. , Gerdtham, U. , Hultkrantz, L. & Persson, U. (2019). Value of a QALY and VSI estimated with the chained approach. European Journal of Health Economics, 20 (7), 1063-1077.
Andersson, H. , Hultkrantz, L. , Lindberg, G. & Nilsson, J. (2018). Economic Analysis and Investment Priorities in Sweden's Transport Sector. Journal of Benefit-Cost Analysis, 9 (1), 120-146.
Hultkrantz, L. & Mantalos, P. (2018). Hedging with trees: Tail-hedge discounting of long-term forestry returns. Journal of Forest Economics, 30, 52-57.
Hultkrantz, L. (2018). Kalkylräntan. Ekonomisk Debatt, 46 (7), 50-54.
Olofsson, S. K. , Gerdtham, U. G. , Hultkrantz, L. & Persson, U. B. (2018). Measuring the end-of-life premium in cancer using individual ex ante willingness to pay. European Journal of Health Economics, 19 (6), 807-820.
Svensson, M. & Hultkrantz, L. (2017). A Comparison of Cost-Benefit and Cost-Effectiveness Analysis in Practice: Divergent Policy Practices in Sweden. Nordic Journal of Health Economics, 5 (2), 41-53.
Nerhagen, L. , Forsstedt, S. & Hultkrantz, L. (2017). Analyser av politikens samhällskonsekvenser är otillräckliga i Sverige. Ekonomisk Debatt, 45 (3), 30-40.
Värja, E. , Larsson Tholén, S. & Hultkrantz, L. (2017). Analysis of cost and quality indicators of day activity service programmes in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 19 (4), 347-361.
Larsson Tholén, S. , Hultkrantz, L. & Persson, M. (2017). Economic Evaluation of Supported-Employment Inspired Program for Pupils With Intellectual Disabilities. Nordic Journal of Working Life Studies, 7 (1), 69-86.
Hultkrantz, L. , Börjesson, M. , Flam, H. & Nilsson, J. (2017). Gamla och irrelevanta påståenden. Dagens Nyheter (4/12).
Hultkrantz, L. & Vimefall, E. (2017). Social Investment Funds in Sweden: Status and Design Issues. Scandinavian Journal of Public Administration, 21 (3), 85-108.
Bratt-Börjesson, M. , Flam, H. , Hultkrantz, L. , Kågeson, P. & Nilsson, J. (2016). Jättestor nytta, men ännu större kostnad. Dagens Nyheter.
Hultkrantz, L. (2016). Sociala investeringsfonder. Ekonomisk Debatt, 44 (3), 36-48.
Börjesson, M. , Nilsson, J. , Hultkrantz, L. , Kågeson, P. & Flam, H. (2016). Stoppa Ostlänken nu!. Dagens Industri (3 augusti).
Hultkrantz, L. & Svensson, M. (2015). Ekonomiska utvärderingar i svensk offentlig sektor - likheter och skillnader. Ekonomisk Debatt, 43 (3), 40-50.
Forsstedt, S. , Hultkrantz, L. , Nilsson, J. & Yarmukhamedov, S. (2015). Hur väl fungerar försäkringsbranschen?. Ekonomisk Debatt, 43 (6), 40-47.
Eliasson, G. , Finnveden, G. , Heshmati, A. , Hultkrantz, L. , Lööf, H. , Stephan, A. & Westlund, H. (2015). Ojnare kan bli ett svenskt exempel i FN. Dagens Opinion.
Hultkrantz, L. , Krüger, N. & Mantalos, P. (2014). Risk-adjusted long-term social rates of discount for transportation infrastructure investment. Research in Transportation Economics, 47, 70-81.
Hultkrantz, L. , Andersson, L. & Mantalos, P. (2014). Stumpage prices in Sweden 1909-2012: Testing for non-stationarity. Journal of Forest Economics, 20 (1), 33-46.
Hultkrantz, L. (2013). A note on high-speed rail investments and travelers`value of time. Journal of Rail Transport Planning & Management, 3 (1-2), 14-21.
Hultkrantz, L. (2012). Säkrare trafik med smarta försäkringar. Ekonomisk debatt, 40 (6), 16-22.
Hultkrantz, L. & Svensson, M. (2012). The value of a statistical life in Sweden: a review of the empirical literature. Health Policy, 108 (2-3), 302-310.
Hultkrantz, L. (2012). Utvärdering av högskoleutbildningarna i nationalekonomi. Ekonomisk debatt, 40 (5), 58-67.
Hultkrantz, L. , Nilsson, J. & Arvidsson, S. (2012). Voluntary internalization of speeding externalities with vehicle insurance. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46 (6), 926-937.
Hultkrantz, L. & Lindberg, G. (2011). Pay-as-you-speed: an economic field experiment. Journal of Transport Economics and Policy, 45 (3), 415-436.
Hultkrantz, L. (2010). Att styra kommunsektorn - exemplet fallprevention. Ekonomisk debatt, 38 (6), 33-42.
Lindberg, G. , Hultkrantz, L. , Nilsson, J. & Thomas, F. (2010). Payer selon sa vitesse: Deux expériences de terrain destinées à limiter le risque de sélection adverse et le risque moral dans le secteur de l'assurance automobile. Les Cahiers Scientifiques du Transport (57), 117-139.
Eliasson, J. , Hultkrantz, L. & Smidfelt Rosqvist, L. (2009). Introduction: Editorial. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 43 (3), 237-239.
Eliasson, J. , Hultkrantz, L. , Nerhagen, L. & Smidfelt Rosqvist, L. (2009). The Stockholm congestion - charging trial 2006: Overview of effects. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 43 (3), 240-250.
Nilsson, J. , Hultkrantz, L. & Karlström, U. (2008). The Arlanda Airport rail link: lessons learned from a Swedish construction project. Review of Network Economics, 7 (1), 77-94.
Hultkrantz, L. & Svensson, M. (2008). Värdet av liv. Ekonomisk debatt, 36 (2), 5-16.
Hultkrantz, L. , Lindberg, G. & Andersson, C. (2006). The value of improved road safety. Journal of Risk and Uncertainty, 32 (2), 151-170.

Articles, book reviews

Börjesson, M. , Nilsson, J. , Flam, H. , Hultkrantz, L. & Kågeson, P. (2016). Stoppa Ostlänken nu!: Debatt. Dagens Industri.
Hultkrantz, L. (2012). Allsidig lärobok om tjänstesektorn. Ekonomisk debatt, 40 (8), 94-96.

Books

Hultkrantz, L. & Vimefall, E. (2020). Samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Bruyninckx, T. , Hultkrantz, L. & Willems, T. Bergström, A. (ed.) (2020). Smarter investments in transport infrastructure: Involving the private sector for more efficiency. European Liberal Forum.
Hultkrantz, L. (2015). Att utvärdera sociala investeringar. Stockholm: SNS förlag.
Hultkrantz, L. (2015). Sociala investeringsfonder i Sverige: fakta och lärdomar. Stockholm: SNS förlag.
Hultkrantz, L. & Nilsson, J. (2008). Samhällsekonomisk analys: en introduktion till mikroekonomin (2ed.). Stockholm: SNS förlag.

Chapters in books

Hultkrantz, L. (2020). Infrastruktur för ett starkare Sverige. In: Klas Eklund, Omstartskommissionen: Idéer för ett starkare Sverige (pp. 195-223). Stockholm: Ekerlids förlag.
Hultkrantz, L. (2019). Företagande långt från storstäderna: Vilken betydelse har flyg, bredband och annan infrastruktur?. In: Karl Wennberg, Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. (pp. 61-80). Växjö: Familjen Kamprads stiftelse.
Hultkrantz, L. (2017). ESO och bristen på systematisk analys av politikens konsekvenser. In: Hans Lindblad, Att vara brygga mellan forskning och politik: en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum. Stockholm: Wolters Kluwer.
Hultkrantz, L. (2014). Bör besöksattraktioner subventioneras?. In: John Armbrecht, Erik Lundberg, Lena Mossberg, Från Bob Dylan till Way Out West: en vänbok till Tommy D Andersson (pp. 63-68). Göteborg: Bokförlaget BAS.
Hultkrantz, L. & Svensson, M. (2013). Hälsorelaterad livskvalitet i den svenska befolkningen - en väg framåt?. In: Magnus Arnek, Mats Bergman, Harald Edquist, Lars Hultkrantz, Sofia Lundberg, Mikael Svensson, Den offentliga sektorn: en antologi om att mäta produktivitet och prestationer (pp. 93-114). Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet.
Hultkrantz, L. (2013). Vet vi om transportinvesteringar är lönsamma?. In: Runar Brännlund, Gro Holst Volden, Lars Hultkrantz, Urban Karlström, Johan Nyström, Jan Owen Jansson, Anders Vredin, Investeringar in blanco? en ESO-rapport om behovet av infrastruktur (pp. 95-124). Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet.
Hultkrantz, L. (2011). Den offentliga sektorns ekonomi. In: Lars Hultkrantz, Hans Tson Söderström, Marknad och politik (pp. 148-182). Stockholm: SNS förlag.
Hultkrantz, L. (2011). National account of timber and forest environmental resources in Sweden. In: Karl-Gustaf Löfgren, Chuan-Zhong Li, Green national accounting and sustainability. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hultkrantz, L. (2011). Ska kommunerna styras eller styra sig själva med evidensbaserad praktik?. In: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (pp. 33-45). Örebro: Örebro universitet.

Collections (editor)

Hultkrantz, L. (ed.) & Österholm, P. (ed.) (2017). Marknad och politik (12ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Arnek, M. (ed.) , Bergman, M. (ed.) , Edquist, H. (ed.) , Hultkrantz, L. (ed.) , Lundberg, S. (ed.) & Svensson, M. (ed.) (2013). Den offentliga sektorn: en antologi om att mäta produktivitet och prestationer (1ed.). Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:8).
Brännlund, R. (ed.) , Holst Volden, G. (ed.) , Hultkrantz, L. (ed.) , Karlström, U. (ed.) , Nyström, J. (ed.) , Owen Jansson, J. (ed.) & Vredin, A. (ed.) (2013). Investeringar in blanco?: en ESO-rapport om behovet av infrastruktur (1ed.). Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:5).
Hultkrantz, L. (ed.) & Tson Söderström, H. (ed.) (2011). Marknad och politik (9ed.). Stockholm: SNS förlag.
Hultkrantz, L. (ed.) & Tson Söderström, H. (ed.) (2009). Marknad och politik (8ed.). Stockholm: SNS Förlag.

Conference papers

Vimefall, E. , Persson, M. , Sara, O. & Hultkrantz, L. (2019). Is Prevention of Suicides Less important than Prevention of Other Fatalities?: A comparison of the Value of Statisitcal Life for Suicide vs Trafic Fatality Reduction. In: Massimo Moscarelli, Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry ‘The Value of Mental Health Services’ Venice - March 29-31, 2019 Book of Abstracts. Paper presented at 14th Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - The Value of Mental Health Services, Venice, Italy, March 29-31, 2019 (pp. 35-35). John Wiley & Sons.
Hultkrantz, L. (2018). Benefit-Cost Evaluation of Prevention and Early Intervention Measures for Children and Youth in Sweden. In: Mario La Torre, Mario Calderini, Social Impact Investing Beyond the SIB Evidence from the Market. Paper presented at Social Impact Investments (SII) International Conference, Rome, Italy, October 11-12, 2017 (pp. 177-194). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Nystrand, C. , Hultkrantz, L. , Vimefall, E. , Sampaio, F. & Feldman, I. (2018). Indicated Parenting Interventions and Long Term Outcomes: A Health Economic Modeling Study. Paper presented at ISPOR 8th Asia-Pacific Conference, Tokyo, Japan, September 8-11, 2018 (pp. S76-S76). Elsevier.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Persson, M. & Olofsson, S. (2018). Willingness To Pay for Depression Prevention. Paper presented at Sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen (SHEA), Lund, Sweden, March 14-15, 2018.
Vimefall, E. , Hultkrantz, L. , Olofsson, S. & Persson, M. (2018). Willingness to pay for suicidal prevention. Paper presented at 12th European Conference on Health Economics, EuHEA Conference 2018, Maastricht, The Netherlands, July 11-14, 2018.
Hultkrantz, L. (2012). High-speed rail investments and traveler's value of time. Paper presented at Kuhmo-Nectar, Annual conference of the International Transportation Economics Association, Berlin June 21-22, 2012.
Hultkrantz, L. & Svensson, M. (2011). A comparison of cost benefit and cost utility analysis in practice: divergent policies by government agencies in Sweden. Paper presented at Kuhmo Nectar, Annual conference of the International Transportation Economics Association, Stockholm, June 31 - July 1, 2011.
Hultkrantz, L. & Lunander, A. (2011). Design of a combinatorial bidding market for Green Corridor freight. Paper presented at Kuhmo Nectar, Annual conference of the International Transportation Economics Association, Stockholm June 31 - July 1, 2011.
Hultkrantz, L. (2011). Its now or never: can hypothetical bias in value of time studies be avoided?. Paper presented at Workshop on Traffic Risk. Center of Economic Analysis of Risk (CEAR), Atlanta GA Feb 22-23, 2011.
Hultkrantz, L. & Lindberg, G. (2003). Intelligent economic speed adaptation. In: 10th International Conference on Travel Behaviour Research (IATBR). Paper presented at 10th International Conference on Travel Behaviour Research (IATBR), 10-15 August 2003, Luzern (pp. 1-20).

Manuscripts

Hultkrantz, L. , Larsson-Tholén, S. & Värja, E. Equality of Quality of Day Activity Service Programs in Sweden.
Hultkrantz, L. , Nilsson, J. & Arvidsson, S. Voluntary internalization of speeding externalities.

Reports

Hultkrantz, L. , Olofsson, S. , Persson, U. & Gerdtham, U. (2016). Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Lund: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.
Hultkrantz, L. , Olofsson, S. , Persson, U. & Gerdtham, U. (2016). Riskvärden för vägtrafikolyckor: en pilotstudie av betalningsvilja härledd via CV och kedje-ansats. Lund: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.
Hultkrantz, L. , Olofsson, S. , Persson, U. & Gerdtham, U. (2016). Riskvärden för vägtrafikolyckor: en studie av betalningsviljan med kedjeansatsen. Lund: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.
Carlén, B. , Hultkrantz, L. , Liu, X. , Lunander, A. , Mandell, S. , Mellin, A. , Nilsson, J. , Pyddoke, R. & et al. (2014). Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel: underlagsrapporter 1-10. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Nerhagen, L. & Hultkrantz, L. (2013). Samhällsekonomiska analyser av åtgärder i krisberedskapsarbetet: teori, metodik och tillämpning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI rapport 789).
Hagen, K. P. , Berntsen, S. , Bye, B. , Hultkrantz, L. , Nyborg, K. , Pedersen, K. R. , Sandsmark, M. , Holst Volden, G. & et al. (2012). Samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Departementenes servicesenter (Norges offentliga utredningar, NOU 2012:16).
Hultkrantz, L. & Lindberg, G. (2011). Accident cost, speed and vehicle mass externalities and insurance. Paris: OECD Publishing (OECD International Transport Forum Discussion Papers 26).