This page in English

Lars Hultkrantz

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301416

Rum: N4008

Lars Hultkrantz

Om Lars Hultkrantz

Kurser: Introduktionskurs till forskarutbildning i nationalekonomi.

Handleder: Martin Nordström, Jean-Philippe Deschamps-Laporte, Anna Klerby,  Sara Olofsson (LU).

Forskningsintressen: Offentlig ekonomi, transportekonomi, miljö- och naturresursekonomi, turism.

Uppdrag inom ÖU: Ledamot av rektors forskarråd.

Uppdrag övrigt: Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO); Vetenskapliga rådet för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)