This page in English

Lars Hultkrantz

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301416

Rum: N4006

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Lars Hultkrantz

Kurser: Introduktionskurs till forskarutbildning i nationalekonomi.

Handleder: Martin Nordström, Jean-Phillipe Deschamps-Laporte, Anna Klerby,  Sara Olofsson (LU).

Forskningsintressen: Offentlig ekonomi, transportekonomi, miljö- och naturresursekonomi, turism.

Uppdrag inom ÖU: Ledamot av rektors forskarråd.

Uppdrag övrigt: Ledamot av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO); Vetenskapliga rådet för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.