This page in Swedish

Research projects

The natural history of multiple sclerosis

About this project

Project information

Project status

Completed

Contact

Scott Montgomery

Research subject

Registerdata används för att undersöka miljöfaktorer för multipel skleros, med ett intresse för att identifiera den prodromala fasen.

Researchers