This page in Swedish

Research projects

Flow in game design

About this project

Project information

Project status

Completed

Contact

Fredrik Karlsson

Research subject

Research environments

Description only in Swedish.

Projektet handlar om att mäta spelupplevelse i form av flow. Flow handlar generellt sett om att man förlorar uppfattning om tid och rum, samt vad man själv gör när man spelar. Frågan är om man kan designa fram en sådan upplevelse och hur den i sådant fall kan mätas. I projektet genomförs ett flertal tester med olika former av spelartefakter för att skapa en modell över de komponenter som ingår i flow samt vilka mätmetoder som kan/bör kopplas till dem.

Researchers