This page in Swedish

Örebro University School of Business

Economics

Economics and Statistics Autumn 2023

Date Time Place Content

2023-08-24

13.30-14.30 N4065

 *EFGI

2023-08-29

13.30-15.00 ÖU/Digitalt

Hälsoekonomiskt seminarium

Temat för detta seminarium är ekonomiska utvärderingar av suicidprevention och två olika studier kommer att presenteras. Den första studien är gjord av Elin Vimefall, Daniela Andrén och Thomas Laitila vid Örebro universitet samt Linda Ryen från Universitetssjukvårdens forskningscentrum och handlar om befolkningens preferenser för suicidprevention jämfört med andra insatser som räddar liv inom hälso- och sjukvården. Den andra studien är en litteraturöversikt gjord av Elin Vimefall och Linda Ryen med fokus på vilka metoder som används för att värdera hälsovinsten vid ekonomiska utvärderingar av suicidprevention.

Plats: Information om plats är skickad till de som är anmälda

Digitalt, länk har skickats till de som är anmälda

Anmäl ditt deltagande här: Seminarieanmälan HT 2023 (esmaker.net) 

2023-08-31

13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

Dennis Petrie, Centre for Health Economics, Monash University, Australia

"Regional variation in mental healthcare utilization and suicide: Evidence from movers in Australia"

2023-09-07 13.30-14.30
N4065

This is an email address

2023-09-14 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

2023-09-21 13.30-14.30 N4065

*EFGI

 

2023-09-28 13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

Anders Lindbom, Uppsala universitet

“Middle-Class Support of Encompassing Welfare: Self-reinforcing Policy-feedback”

2023-10-05 13.30-14.30 N4065

This is an email address

Nataliya Shchestyuk, Örebro University School of Business

"The mathematical models for the dynamics of a financial market"

2023-10-12 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

Thomas Laitila, Örebro University School of Business

"Nonresponse in Household Expenditure Surveys"

2023-10-19 13.30-14.30 N4065

EFGI*

Ola Olsson, Göteborgs universitet

TBA

2023-10-26

13.30-14.30

N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

Gabriel Heller Sahlgren, IFN och London School of Economics

2023-11-09 13.30-14.30 N4065

*EFGI

Olof Ejermo, Lunds universitet

2023-11-16 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

2023-11-23 13.30-14.30 N4065

EFGI*

Michael Koch

2023-11-30 13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

Tram Pham, Uppsala University

2023-12-07 13.30-14.30 N4065

This is an email address

Mattias Villani, Stockholm University

2023-12-14 13.30-14.30 N4065

This is an email address

Barbora Kessel, University of Gothenburg

*EFGI=The economics of Entrepreneurship, Family firms, Globalisation and Institutions

Economics and Statistics Spring 2024

Date Time Place Content
2024-01-18 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

2024-01-25 13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

2024-02-01 13.30-14.30 N4065

This is an email address

2024-02-08 13.30-14.30 N4065

*EFGI

Bengt Söderlund, Lund University

2024-02-15 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

2024-02-29 13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

2024-03-07 13.30-14.30 N4065

This is an email address

2024-03-14 13.30-14.30 N4065

*EFGI

2024-03-21 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

2024-03-28 13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

 

2024-04-11 13.30-14.30 N4065

This is an email address

2024-04-18 13.30-14.30 N4065

*EFGI

 

2024-04-25 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

2024-05-02 13.30-14.30 N4065

WHAWE (Wellbeing, Health and Welfare Economics)

2024-05-16 13.30-14.30 N4065

This is an email address

2024-05-23 13.30-14.30

N4065

*EFGI

2024-05-30 13.30-14.30 N4065

MAFE (Macro and financial econometrics)

*EFGI=The economics of Entrepreneurship, Family firms, Globalisation and Institutions

Contact

For queries regarding Economics, please contact:

Magnus Lodefalk
E-mail: This is an email address
Telephone: 019-30 34 07
Room: N4017

For queries regarding Statistics, please contact:

Sune Karlsson
E-mail: This is an email address 
Telephone: 019-30 12 57
Room: N4016