Instruktion FLOWmulti (hemtentamen)

Tänk på!

Om du vid tentamensstart får en grå skärmbild eller en "fryst" skärm, stäng ner din webbläsare (ex Chrome, Safari) och börja om från början, så kommer det att fungera bättre. Om problemet kvarstår, ring 019-30 34 95 så hjälper vi dig att komma igång.


Om du vid inlämning inte kommer vidare, utan det bara står och snurrar, ring 019 -30 34 95 så hjälper vi dig att slutföra inlämningen. Om det är upptaget, prova att ringa om några minuter igen. Vi svarar i telefonen ända till dess att alla påbörjade tentamen är inlämnade.

Att göra före tentamen

Vid en hemtentamen i FLOWmulti behöver du bara en fungerande enhet (dator, surfplatta) och en fungerande internetupkoppling. Du behöver ingen särskild programvara utan tentamen skrivs online direkt i WISEflow.

Så här gör du:

 • Öppna en webbläsare på din enhet. Vi rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox.
 • Gå till sidan se.wiseflow.net/oru
 • Klicka på knappen eduGAIN
 • Skriv in i sökrutan och klicka på Örebro universitet
 • Logga in med ditt ORU-konto.
 • Acceptera att vi sparar dina personuppgifter.
 • Du är nu på sidan Översikt som visar vilka tentamen du är kopplad till.

  FLOWöversikt Hemtentamen FLOWmulti

 

 

Tentamensstart

 • Gör som ovan. Om du loggar in före tentamensstart ser din FLOWöversikt ut som ovan, med en svart pil. När du klickar på den kommer du sidan enligt nedan. Grön knapp Starta flow går inte att klicka på eftersom tentamen inte startat.

  Hemtetntamen FLOWmulti ej startat

 

 • När tentamen startat, blir knappen aktiverad, du trycker på den och kommer direkt in i tentamensfrågorna.

  Kom igång med hemtentamen i WISEfllow

 

Under tentamen:

 • Din tentamen består av sektioner (delar). En sektion kan innehålla en eller flera frågor. För att bläddra väljer du Nästa eller pilen bakåt bredvid Nästa-knappen.
 • Den lodräta menyraden kallas för det Digitala kladdpapperet. Det du gör där, är bara för dig och kommer aldrig med i dina tentamenssvar som läraren ser.
 • WISEflow sparar automatiskt dina svar under tiden tentamen pågår.
 • Med knappen Stäng kan du gå ut ur tentamen utan att lämna in. Om tentamenstiden tar slut, kan du inte gå in igen och din tentamen blir INTE inlämnad.

Avsluta och lämna in tentamen:

 • När tentamenstiden är slut, kan du inte längre besvara några frågor men du måste fortfarande aktivt lämna in.
 • För att lämna in din tentamen, klicka på Gå till inlämning. Bekräfta att du  vet att du lämnar in och att detta inte går att ångra.
 • Klicka på Lämna in.

  Lämna in hemtentamen FLOWmulti

 

 • När inlämningen är klar, får du möjlighet att skicka kvitto till din e-postadress på att inlämningen är gjord.

 

Resultat:

Ditt tentamensresultat kommer att publiceras i Studenttjänster och därefter kan du öppna din tentamen i WISEflow för att se lärarens kommentarer.