Artikelsök

Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt. Delar av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Lista på vilka tidningar som finns tillgängliga för vilka år, samt ifall fulltext finns, görs via tjänstens egna Tidnings- och tidskriftslista.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student. 20 samtidiga användare.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan