Alvin

Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitala samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte har digitaliserats. 

Material från Örebro universitetsbiblioteks äldre samlingar finns katalogiserat här. 

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan