ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts

Innehåller referenser till artiklar inom hälsa, omvårdnad, psykologi, kriminologi, migration, utbildning och sociala tjänster.

Databasen täcker perioden från 1987 och framåt. Länkar till fulltext där sådan finns.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan