This page in English

Cabell's Predatory Reports

Cabell's Predatory Reports är en tjänst som hjälper publicerande forskare att identifiera oseriösa tidskrifter.

För varje tidskrift i databasen visas när tidskriften först granskats, samt vilka avvikelser från god publiceringssed som identifierats.

Vi rekommenderar att Cabell's Predatory Reports används som en av flera resurser i en samlad bedömning av en tidskrift. Ytterligare tips vid bedömning av tidskrifter hittar du under Forskningsstöd på oru.se.

Var medveten om att nya oseriösa tidskrifter lanseras kontinuerligt. En tidskrift som inte hittas i Cabell's ska alltså inte ses som seriös utan att ytterligare kontroller har gjorts.

Örebro universitets avtal ger tillgång till Predatory Reports. En annan produkt som finns på samma plattform - Journalytics - ingår ej i avtalet.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan