Demografiska databasen

En omfattande mängd demografisk information om den svenska befolkningen under en mycket lång tidsperiod.

Informationen lämpar sig väl för all form av forskning där demografisk information på såväl individnivå som aggregerad nivå är av intresse.

 

Demografiska databasen består av deldatabaserna POPLINK, Linnédatabasen, Kyrkoboksdatabasen, Tabellverksdatabasen och Folkmängdsdatabasen.

 

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Historia Statistik
Till databasen Till databaslistan