EconPapers

Referenser till främst working papers och artiklar inom ekonomi och statistik.

I databasen finns även referenser till en mindre mängd e-böcker och kapitel.

Fritt tillgänglig.
I de fall biblioteket har tillgång till fulltexterna genom andra tjänster är dessa tillgängliga via länkning inom Örebro universitet (campusnätverk, VPN, eller Libkey Nomad) eller via sökning på universitetsbibliotekets söktjänst Primo med inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Ekonomi Statistik
Till databasen Till databaslistan