ELSA

Svenska barnboksinstitutets bibliotekskatalog.

ELSA innehåller barnboksinstitutets bestånd av teoretisk litteratur, tidskriftsartiklar och bidrag ur samlingsverk tryckta efter 1998, barnböcker utgivna i Sverige samt svenska barnböcker i översättning till andra språk (s k Suecana).

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan