Essential Science Indicators

Statistik och data om vetenskaplig publicering. Ger information om trender och impact för publikationer, länder, institutioner och individer.

Essential Science Indicators: Learn the Basics

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan