Fredsarkivet

Fredsarkivet samlar, digitaliserar och tillgängliggör dokumentation om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser genom tiderna. 

Materialet består av arkivhandlingar från svenska myndigheter, icke-statliga organisationer på uppdrag av svenska staten samt av personarkiv från enskilda som deltagit i fredsinsatser. Det finns även flera digitala utställningar, som är baserade på Fredsarkivets material.

För databasen krävs att du skapar ett personligt konto, det kan vem som helst göra.

Fredsarkivet hette tidigare Folke Bernadottesamlingarna och är en del av FBA - Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

Fritt tillgänglig, endast inom Sveriges gränser.

Till databasen Till databaslistan