Geodata Extraction Tool

Geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån och Sveriges geologiska undersökningar. Klicka på Mer info för viktig information om copyright.

Studenter och anställda har rätt att publicera geodata från GET tillsammans med egen information i självständiga arbeten och i vetenskapliga publikationer. Örebro universitets avtalsnummer ska anges i arbetets text tillsammans med den myndighet du har hämtat data från. Örebro universitets avtalsnummer är:

i2014/00053

Det ska i första hand stå inskrivet i figuren med kartan eller i figurtexten och i andra hand, om det är många figurer, på en tydlig plats i publikationen. Har du använt dig av geodata från två leverantörer anger du detta efter varandra, till exempel: © Lantmäteriet, i2014/00053, © Trafikverket, i2014/00053.

En vägledning till tjänsten (se Help-fliken) finns när du loggat in.

Tillgänglig efter inloggning för lärare/studenter vid Örebro universitet.

Till databasen Till databaslistan