Google Scholar

Söktjänst huvudsakligen för vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till universitetsbibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext, som i sin tur är tillgängliga inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan