This page in English

GreenFILE

Bibliografisk databas med fokus på människors och organisationers miljöpåverkan, och vad som kan göras för att minimera denna påverkan. Visst innehåll finns tillgängligt i fulltext.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan