IBSS: International Bibliography of the Social Sciences

Samhällsvetenskaplig databas som innehåller referenser till vetenskaplig litteratur inom samhällsvetenskap, humaniora och juridik.

Innehåll: från 1951-

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan