This page in English

InCites Benchmarking & Analytics

InCites är ett verktyg för utvärdering av forskning. I InCites kan produktivitet, genomslag och samarbeten analyseras med den indexerade litteraturen i Web of Science som grund.

Analyser kan göras på flera nivåer: forskarnivå, organisation, forskningsområde, publikationskanal eller anslagsgivare.

Bibliometriska verktyg bör användas på ett informerat och ansvarsfullt sätt. Användare av InCites rekommenderas därför att ta del av guiden "Using InCites Responsibly: A Guide to Interpretation and Good Practice".

Ett personligt konto behöver skapas för att börja använda InCites. Om du sedan tidigare har ett personligt konto på någon annan Web of Science-resurs kan du använda det kontot.

Till databasen Till databaslistan

Web of Science & InCites – Training tutorials
Inspelningar om bland annat InCites på grundläggande och avancerad nivå.

Getting started with InCites
Leverantören erbjuder också kontinuerliga utbildningstillfällen.