Journal Citation Reports

Databas med impaktfaktorer med mera för utvärdering och jämförelse av internationella tidskrifter.

 

Instruktionsfilmer:

Journal Citation Reports - Learn the Basics

JCR on InCites Quick Tour

Journal Citation Reports Help Pages

 

Rekommenderade webbläsare

Firefox eller Chrome rekommenderas.

Om du använder Internet Explorer kan det uppstå problem med visning av delar av sidan. Prova i så fall att slå på webbläsarens kompatibilitetsläge

 

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan