Journal Citation Reports

Databas med impaktfaktorer med mera för utvärdering och jämförelse av internationella tidskrifter.

 

Instruktionsfilmer:

Journal Citation Reports - Learn the Basics

Journal Citation Reports Help Pages

 

Rekommenderade webbläsare

Firefox eller Chrome rekommenderas.

Om du använder Internet Explorer kan det uppstå problem med visning av delar av sidan. Prova i så fall att slå på webbläsarens kompatibilitetsläge

 

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan