This page in English

Journal Citation Reports

Använd Journal Citation Reports för att utvärdera och jämföra internationella tidskrifter inför publicering. Du kan bland annat se tidskriftens impact, dess trend över tid och den citeringsmässiga relationen till andra tidskrifter. Du kan också välja ämnesmässig kategori och se vilka tidskrifter som har högst impact inom olika områden.

Dokumentation för att komma igång

Journal Citation Reports: Learn the Basics

Getting started with Journal Citation Reports

About Journal Citation Reports

Rekommenderade webbläsare

Använd Chrome, Firefox eller Edge.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan