Libris

Den nationella katalogen Libris är bäst lämpad för ämnessökning av fysiska böcker och se bestånd på högskole- och universitetsbibliotek.

Libris innehåller bibliografisk och bestånds-information om böcker, tidskrifter, avhandlingar, noter, med mera vid svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek (inte Örebro stadsbibliotek, sök i stället på deras webbsida). Du kan se vilka bibliotek som har titeln du söker, eller avgränsa att söka bestånd på ett specifikt bibliotek.

För elektroniskt material vid Örebro universitetsbibliotek rekommenderar vi att söka direkt på universitetsbibliotekets startsida, eftersom informationen och länkning av elektroniskt material i Libris ofta är ouppdaterad.

Libris är rekommenderade tjänsten för ämnessökning av böcker

Det finns även ett flertal del-databaser inriktade på ämne, geografiskt ursprung eller författare.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan