MathSciNet

Matematik och dess tillämpningar, inom datalogi, statistik, ekonometri, biologi, fysik och angränsande områden. 

Innehåll: från 1940-

MathSciNet erbjuds via EBSCOhost, men databasen kan även användas på MathSciNets plattform. Det är ingen skillnad i innehåll mellan de två gränssnitten.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Matematik
Till databasen Till databaslistan