This page in English

MatWeb

MatWeb innehåller fakta om metallers, plasters, keramers och kompositers materialegenskaper.

Innehållet i databasen utgörs primärt av faktablad och specifikationer som tillhandahålls av tillverkare och distributörer.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Ingenjörsvetenskap
Till databasen Till databaslistan