Max Planck Encyclopedias of International Law

Vetenskapliga artiklar i ämnet internationell rätt, utgivna i samarbete med Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Juridik: Internationellt
Till databasen Till databaslistan