MLA

En tvärvetenskaplig databas som omfattar litteratur, språk, lingvistik och folkloristik.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan