OECD Economic Outlook

Economic Outlook från OECD innehåller bedömningar av ekonomiska trender samt prognoser för tillväxt och utveckling.

Observera att andra publikationer och datasets på OECD iLibrary inte är tillgängliga. Universitetsbiblioteket har endast abonnemang på Economic Outlook. Vissa av publikationerna på iLibrary kan trots detta vara möjliga att läsa fritt online.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Ekonomi
Till databasen Till databaslistan