Oxford Handbooks Online Political Science

E-bokpaket med huvudsaklig inriktning på statskunskap.

Biblioteket har tillgång till de böcker som ingår i samlingen Political Science, drygt 100 böcker.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan