Oxford Reference

Oxford Reference innehåller ordböcker och ämnesspecifika uppslagsverk från Oxford University Press inom de flesta ämnesområden. En användbar resurs när du till exempel vill verifiera fakta eller hitta definitioner till begrepp.

Alla böcker som ingår i paketet är sökbara i en gemensam sökruta. Det går också att avgränsa efter ämne och bara söka i enskilda ämnesspecifika uppslagsverk.

Nedladdning och utskrift

Innehållet är i HTML-format och böckerna kan därför inte laddas ner. Enskilda artiklar och uppslag kan skrivas ut.

Personligt konto

Genom att skapa ett personligt konto kan du spara innehåll och sökningar du vill återkomma till. 

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan