Oxford Scholarship Online Law

Juridiskt e-bokspaket från Oxford University Press.

Samlingen innehåller bl.a. böcker från förlagets serier Oxford Studies in European Law, Oxford Monographs in International Law, Oxford Monographs in Criminal Law and Justice, Clarendon Studies in Criminology, Oxford Monographs in Labour Law, Oxford Studies in Modern Legal History, Oxford Studies in International Economic Law, och förlagets International Courts and Tribunals-serie.

Böckerna kan användas av upp till sex användare samtidigt.

Nedladdning

Innehållet kan läsas online eller laddas ner som PDF på kapitelnivå. Nedladdat material är endast för personligt bruk, och får inte spridas vidare.

Personligt konto

Genom att skapa ett personligt konto på plattformen kan du spara sökningar och böcker.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Till databasen Till databaslistan