PAIS (Public Affairs Information Service)

Referenser till artiklar, böcker, myndighetsdokument, forsknings- och konferensrapporter med mera. Huvudsakligen statsvetenskaplig inriktning.

Består av två index i en och samma söktjänst: dels PAIS International som täcker tiden från 1972 och framåt, dels PAIS Archive som täcker perioden 1915-1976.

PAIS indexerar publikationer från omkring 120 länder.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Statskunskap
Till databasen Till databaslistan