Retriever Business

Företagsdatabas som innehåller bokslutssiffror, inklusive tio års historik, för svenska företag och koncerner.

I tjänsten kan du jämföra siffror från flera företag och skapa en konkurrensanalys i PDF och se statistiken i diagramform. All data kan också exporteras till Excel.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Ekonomi
Till databasen Till databaslistan