Riksdagstryck

Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970.

Databas med digitaliserade svenska riksdagsdokument. Materialet tillgängliggörs i ett samarbete mellan Riksdagsförvaltningen och Kungliga biblioteket. Databasen består av:

  • Riksdagsakter, vilket är handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från åren 1521–1617 och 1719–1734
  • Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga riksdagen som bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet är från 1627–1866
  • Handlingar från tvåkammarriksdagen som fanns under åren 1867–1970

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan