RILM Abstracts of Music Literature

RILM Abstracts of Music Literature innehåller referenser och abstracts till artiklar, böcker och andra publikationstyper inom musik.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Musik
Till databasen Till databaslistan