This page in English

SAGE Research Methods

I SAGE Research Methods finns e-böcker och artiklar om forskningsmetodik.

I databasen finns också en metodkarta (Methods map), ett visuellt verktyg med en taxonomi över området forskningsmetodik. Där visas den valda metoden i relation till närliggande forskningsmetodologiska begrepp.

Tillgången gäller huvudtjänsten (Books and Reference), videos i urval samt poddar. I avtalet ingår ej licensierat material som ryms inom modulerna Cases, Datasets eller Videos.

Nedladdning

Enskilda kapitel kan laddas ner som PDF:er eller skrivas ut.

Kom igång

Lathundar, vanliga frågor och mer hjälp finns i databasens egna hjälpsidor.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Ämnesområde: Vetenskaplig metod
Till databasen Till databaslistan