Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Läs om 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera.

SKBL har producerats vid Göteborgs universitet. Artiklarna har skrivits av specialister och forskare i hela Sverige. I lexikonet biograferas kvinnor som under olika tider och på varierande sätt har bidragit till samhällsutvecklingen, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Historia Samhällsvetenskap
Till databasen Till databaslistan