Social Science Premium Collection

En portal för sökning i ett flertal samhällsvetenskapliga databaser inom ämnen som statskunskap, lingvistik, utbildningsvetenskap, socialt arbete, kriminologi, sociologi och informatik.

Omfattar ett större antal databaser. Dessa kan samsökas i ett gemensamt gränssnitt via Social Science Premium Collection, alternativt separat del för del. Vad som ingår i de olika deldatabaserna framgår nedan.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan

Deldatabas Inkluderar
Criminology Collection Referenser och abstracts från NCJRS
Fulltexter från Criminal Justice Database
Education Collection Referenser och abstracts från ERIC
Fulltexter från Education Database
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) Referenser och abstracts
Library & Information Science Collection Library and Information Science Abstracts
Fulltexter från Library Science Database
Linguistics Collection Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
Fulltexter från Linguistics Database 
Politics Collection PAIS Index
Policy File Index
Worldwide Political Science Abstracts
Fulltexter från Political Science Database
Social Science Database Fulltexter
Sociology Collection Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)
Sociological Abstracts
Fulltexter från Sociology Database