Social Science Premium Collection

En portal för sökning i ett flertal samhällsvetenskapliga databaser inom ämnen som statskunskap, lingvistik, utbildningsvetenskap, socialt arbete, kriminologi, sociologi och informatik. Utförligare beskrivning av innehållet finns i detaljbeskrivningen.

Omfattar ett större antal databaser. Dessa kan samsökas i ett gränssnitt via Social Science Premium Collection, alternativt separat del för del.

De databaser som ingår är:

Databas:

Inkluderar:

Criminology Collection Referenser och abstracts från NCJRS
  Fulltexter från Criminal Justice Database
Education Collection Referenser och abstracts från ERIC
  Fulltexter från Education Database
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)  
Library & Information Science Collection Library and Information Science Abstracts
  Fulltexter från Library Science Database 
Linguistics Collection  Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
  Fulltexter från Linguistics Database 
Politics Collection PAIS Index
  Policy File Index
  Worldwide Political Science Abstracts
  Fulltexter från Political Science Database
Social Science Database (fulltexter)  
Sociology Collection Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)
  Sociological Abstracts
  Fulltexter från Sociology Database

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan