Sociological Abstracts

Sociologi och närliggande ämnesområden inom samhälls- och beteendevetenskap.

Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan