Statens Offentliga Utredningar (SOU)

Digitaliserade SOU:er från 1922 och framåt. Möjlighet att fritextsöka i innehållet samt ladda ner SOU:er i fulltext.

Materialet består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922-1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 och framåt.

Delen från 1922-1996 innehåller en del tolkningsfel som kan påverka sökresultaten negativt.
Riksdagens data innehåller också ett mindre antal fel som innebär att några SOU:er inte är sökbara på innehållet.

Söktjänsten tillhandahålls av Linköpings universitetsbibliotek.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan