Statens Offentliga Utredningar (SOU)

Digitaliserade SOU:er från 1922 och framåt. Möjlighet att fritextsöka i innehållet samt ladda ner SOU:er i fulltext.

Materialet består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922–1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 och framåt.

Delen från 1922–1996 innehåller en del tolkningsfel som kan påverka sökresultaten negativt.
Riksdagens data innehåller också ett mindre antal fel som innebär att några SOU:er inte är sökbara på innehållet.

Söktjänsten tillhandahålls av Linköpings universitetsbibliotek.

Fritt tillgänglig.

Typ av innehåll:
Till databasen Till databaslistan