Statistikdatabasen (SCB)

I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter.

Innehållet består av en mängd tabeller ur vilka man fritt kan välja önskade uppgifter för visning på skärm, utskrift eller för nedladdning med möjlighet till vidare bearbetning.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan