Svensk historisk bibliografi digital

Ämnesbibliografi över svensk historia. Hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia.

Databasen Svensk historisk bibliografi digital (SHBd) är en sammanslagning av de tryckta bibliografier som tidigare gavs ut av Svenska historiska föreningen och den deldatabas som fram till och med 2010 underhölls av KB.

Sammanlagt ingår över 176 000 poster utgivna under åren 1771–2010.

Fritt tillgänglig.

Ämnesområde: Historia
Till databasen Till databaslistan