Svensk mediedatabas (SMDB)

Söktjänst för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel.

SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material. Bland annat finns en nästan fullständig förteckning över svenska skivor från slutet av 1800-talet och framåt. KB arbetar löpande med att komplettera databasen både med historiskt och dagsaktuellt innehåll.

Fritt tillgänglig.

Till databasen Till databaslistan